Filosofi

Hva er filosofi?

Filosofi er det viktigste av alle fag. Hvert menneske står hver dag overfor et utall situasjoner hvor det må velge, men skal det kunne treffe slike valg, må det ha et fundament for sitt valg. Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut ifra, utgjør dets filosofiske oppfatninger. Les mer »

Filosofiens grener

Silhuett av et tre.

Metafysikk

Metafysikk er den delen av filosofien som studerer virkelighetens fundamentale natur. Les mer »

Silhuett av menneskehode med hjerne.

Epistemologi

Hvordan oppnår man kunnskap? Det er dette spørsmålet epistemologien arbeider med. Les mer »

Silhuett av vekter.

Etikk

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Les mer »

Silhuett av krans.

Politikk

De fleste filosofer har utarbeidet omfattende teorier om hvordan samfunnet skal organiseres. Disse teoriene går inn under området politisk filosofi. Les mer »

Silhuett av teatermasker.

Estetikk

Hva er kunst? Har kunst noe formål, og hva er i så fall dette formålet? Dette er noen av de spørsmål som behandles i estetikken. Les mer »