Om forfatteren: Vegard Martinsen

Vegard Martinsen studerte filosofi, matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo, og tok cand.scient.-graden i 1981. Han har skrevet et stort antall kronikker, artikler, og innlegg som er publisert i blant annet Aftenposten, Morgenbladet, Dagbladet, Verdens Gang, Dagsavisen, og Humanist. Han er nå ansatt ved Voksenopplæringsinstituttet VOX i Oslo. VOX er en videreføring av blant annet Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, SRV, hvor Martinsen underviste i matematikk, fysikk og filosofi.

← Litteratur | Forsiden →