Litteratur

I arbeidet med denne boken er i tillegg til verker av de omtalte filosofer følgende verker benyttet:

Arendt, Hanna: Eichmann i Jerusalem, Pax, Oslo 1965
*Artz, Frederick B.: The Mind of the Middle Ages, University of Chicago Press, Chicago 1980
Bjelke/Dege: Den europeiske filosofi, Universitetsforlaget, Oslo 1970
Gundersen, Jan B.: Den lille filosofihistorien, Aventura, Oslo 1988
*Jones, W.T.: A History of Western Philosophy, 5 bind, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1975
Moen, Kristian: Verdenshistorien inntil 1815, Aschehoug, Oslo 1969
Nerheim/Rossvær: Filosofiens historie, Aschehoug/Tanum-Norli, Oslo 1984
Nordby, Klaus A.: From Kant to Kandinsky: The Development of Modern Esthetics (Upublisert)
Næss, Arne: Filosofiens historie, 2 bind, Universitetsforlaget, Oslo 1976
*Peikoff, Leonard: The Ominous Parallels, New American Library, New York 1983
Russell, Bertrand: A History of Western Philosophy, Unwin, London 1979
Slaattelid/Skirbekk: Filosofi for den vidaregåande skulen, Det Norske Samlaget, Oslo 1976
*Windelband, Wilhelm: A History of Philosophy, Greenwood Press, Westport, 1979

Titler som er spesielt å anbefale til videre studium er merket med *.

← EtterordOm forfatteren →