Filosofi er det viktigste av alle fag. Hvert menneske står hver dag overfor et utall situasjoner hvor det må velge, men skal det kunne treffe slike valg, må det ha et fundament for sitt valg. Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut ifra, utgjør dets filosofiske oppfatninger. Les mer »

Se alt innhold på nettsiden »

Metafysikk

Metafysikk er den delen av filosofien som studerer virkelighetens fundamentale natur. Les mer »

Epistemologi

Hvordan oppnår man kunnskap? Det er dette spørsmålet epistemologien arbeider med. Les mer »

Etikk

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Les mer »

Politikk

De fleste filosofer har utarbeidet omfattende teorier om hvordan samfunnet skal organiseres. Disse teoriene går inn under området politisk filosofi. Les mer »

Estetikk

Hva er kunst? Har kunst noe formål, og hva er i så fall dette formålet? Dette er noen av de spørsmål som behandles i estetikken. Les mer »

Filosofien før Platon

Sokrates

Platon

Aristoteles

Mellomspill

Kristendommen

Thomas Aquinas

Martin Luther

Renessansen

René Descartes

Baruch de Spinoza

Gottfried Leibniz

Thomas Hobbes

Francis Bacon

John Locke

George Berkeley

David Hume

Jean-Jacques Rousseau

Immanuel Kant

J.G. Fichte

Georg W.F. Hegel

Romantikken

Karl Marx

Det tyvende århundre

Pragmatismen

Språkfilosofi

Eksistensialismen

Ayn Rand

Etterord