Fornuften

Den engelske fysikeren Isaac Newton oppdaget mekanikkens lover ved å observere virkeligheten, trekke slutninger, teste disse på nye, spesielt utvalgte fenomener og så igjen trekke nye slutninger, osv. Den egenskap som gjorde ham istand til dette var fornuften.

Fornuften er en egenskap mennesket har, og som det bruker til å identifisere og behandle de data det får fra sansene. Alle mennesker bruker fornuften i sitt daglige liv, den brukes til å løse et utall små og store oppgaver hver eneste dag. Den brukes når man skal vurdere om det er trygt å krysse gaten, den brukes når man regner ut om man har råd til å kjøpe seg noe, den brukes når man vurderer om man skal skaffe seg en ny jobb eller fortsette i den gamle, osv.

De fleste er imidlertid klar over at selv om man gjør sitt beste for å bruke fornuften, så kan man iblant komme frem til feilaktige konklusjoner. For å unngå dette må man følge visse prinsipper for korrekt tenkning. Disse prinsippene behandles i den grenen av epistemologien som heter logikk.[/vc_column_text][vc_column_text]

← BegreperLogikk →

Epistemologi